.יש לבדוק לאחר רישום/הסרת שיעור שאכן קיבלת דואר מייל המאשר את ביצוע הפעולה

{{ lesson.ToGameHour }} - {{ lesson.GameHour }}

{{ lesson.GameName }}

{{ lesson.DanceType }}

{{ lesson.StadiumName }}

מקומות פנויים: {{ lesson.NumOfAttended - lesson.TotalAttends }}

הפעילות מלאה